(FO) Gajdošová Miroslava (03.03.1986)

Čordákova 1210, 04023 Košice-Sídlisko KVP

Spisová značka, typ konania:
32K/4/2016, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Stav konania:
12.03.2016 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
10.02.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.03.2016 - Začaté konkurzné konanie
12.03.2016 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 12.03.2016
do 14.06.2016
Navrhovatelia:
Gajdošová Miroslava, Čordákova 1210, 04023 Košice-Sídlisko KVP, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--