Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/321/2022

(FO) Balážová Mária (07.08.1979)

Marka Čulena 1614/14 , 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
38OdK/321/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
21.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balážová Mária, Marka Čulena 1614/14 , 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie