Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/256/2022

(FO) Horvátová Blanka (14.08.1971)

Chminianske Jakubovany 219 , 08233 Chminianske Jakubovany

Spisová značka, typ konania:
2OdK/256/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
25.11.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.10.2022 - Vyhlásený konkurz
25.11.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Horvátová Blanka, Chminianske Jakubovany 219 , 08233 Chminianske Jakubovany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--