(PO) AGROSTROJ Rožňava, akciová spoločnosť, IČO 31651623

Šafárikova 111, 04801 Rožňava

Spisová značka, typ konania:
1K/401/1995, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zdenka Kohútová
Správca:
od 26.04.2012
Stav konania:
29.05.1997 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
07.08.1995 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
29.05.1997 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
VÚB a.s. Bratislava, IČO , Šafárikova 21 , 04801 Rožňava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--