Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/327/2022

(FO) Baláž Marcel (06.10.1998)

Rozkvet 2064/141 , 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
38OdK/327/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
23.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.08.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Marcel, Rozkvet 2064/141 , 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie