Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/330/2022

(FO) Pažitný Jozef (20.06.1983)

Dolné Koškovce , 02001 Dolné Koškovce

Spisová značka, typ konania:
38OdK/330/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
24.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Pažitný Jozef, , 02001 Dolné Koškovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie