Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/330/2022

(FO) Herák Rastislav (19.10.1995)

Malinovského 252 , 91621 Čachtice

Spisová značka, typ konania:
40OdK/330/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
24.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Herák Rastislav, Malinovského 252 , 91621 Čachtice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie