Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/385/2022

(FO) Mačák Ján (25.04.1983)

Hasičská 10/11 , 05931 Lučivná

Spisová značka, typ konania:
3OdK/385/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 04.10.2022
Stav konania:
03.03.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
12.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.10.2022 - Vyhlásený konkurz
03.03.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Mačák Ján, Hasičská 10/11 , 05931 Lučivná, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
13 988,65 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
172 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
150 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--