Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/201/2022

(FO) Rajnová Zuzana (26.02.1966)

Bratislava-Petržalka , 85286 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
31OdK/201/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
od 08.11.2022
Stav konania:
02.03.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.11.2022 - Vyhlásený konkurz
02.03.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Rajnová Zuzana, , 85286 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
22.12.2022 Štvrtok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
06.01.2023 Piatok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
23.01.2023 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
30 603,48 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
173 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
114 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--