Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/202/2022

(FO) Obušeková Melánia, Bc. (30.06.1977)

Závadská 7617/10 , 83106 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
31OdK/202/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
08.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Obušeková Melánia, Bc., Závadská 7617/10 , 83106 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--