Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/97/2022

(FO) Mikulková Dana (13.07.1975)

Hollého 5350/13 , 03401 Ružomberok

Spisová značka, typ konania:
9OdK/97/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
29.09.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.09.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mikulková Dana, Hollého 5350/13 , 03401 Ružomberok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--