Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/213/2022

(FO) Brúder Tomáš (18.06.1985)

Lachova 1611/37 , 85103 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-27OdK/213/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
03.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Brúder Tomáš, Lachova 1611/37 , 85103 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 34 224,58 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--