(FOP) Ing. Ondrej Tarovský, IČO 40860833

Za Sédriou 15, 05401 Levoča

Spisová značka, typ konania:
4K/249/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zdenka Kohútová
Správca:
Stav konania:
04.09.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.12.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
04.09.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Daňový úrad Prešov, IČO , Hviezdoslavova 7 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--