Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/212/2022

(FO) Némethová Silvia (21.06.1979)

Zámočnícka 80/32 , 90042 Dunajská lužná

Spisová značka, typ konania:
33OdK/212/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Stav konania:
21.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
22.09.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Némethová Silvia, Zámočnícka 80/32 , 90042 Dunajská lužná, Slovensko
Lehoty:
06.02.2023 Pondelok
Posledný deň základnej prihlasovacej lehoty
08.03.2023 Streda
Posledný deň lehoty na popieranie pohľadávok veriteľmi
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 6 559,44 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--