(PO) EXTAVMAT Plus s. r. o., IČO 52063372

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
33K/53/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.10.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
28.10.2022 - Začaté konkurzné konanie
26.01.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 16.11.2022
do 25.01.2023
Navrhovatelia:
EXTAVMAT Plus s. r. o., IČO 52063372, Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--