Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/267/2022

(FO) Kovács Štefan (27.03.1971)

Ohradská ulica 421, 93013 Trhová Hradská

Spisová značka, typ konania:
36OdK/267/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Stav konania:
26.10.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.10.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.10.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kovács Štefan, Ohradská ulica 421, 93013 Trhová Hradská, Slovensko
Lehoty:
12.12.2022 Pondelok
Posledný deň základnej prihlasovacej lehoty
11.01.2023 Streda
Posledný deň lehoty na popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 234,10 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie