Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/230/2022

(FO) Lovás Ľudovít (14.07.1963)

Blagoevova 2676, 85104 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
31OdK/230/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
04.03.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.10.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.12.2022 - Vyhlásený konkurz
04.03.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Lovás Ľudovít, Blagoevova 2676, 85104 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
31.01.2023 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
15.02.2023 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.03.2023 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
145 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
77 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--