(FO) Mikula Juraj (08.02.1969)

Helmecká 29, 07616 Zemplínska Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
32NcKR/3/2016, Iné
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
--
Stav konania:
02.02.2017 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
16.03.2016 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
02.02.2017 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Mikula Juraj, Helmecká 29, 07616 Zemplínska Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--