(PO) Poľnohospodárske družstvo Budulov, IČO 36170933

Budulov , 04501 Budulov

Spisová značka, typ konania:
2K/74/2000, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Drahomíra Brixiová
Správca:
Stav konania:
01.06.2000 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.04.2000 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
01.06.2000 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 24.04.2015
do 23.08.2016
Navrhovatelia:
Prvá arbitrážna k.s., IČO 36795364, Prof. Sáru 5, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--