Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/304/2022

(FO) Šütőová Gabriela (16.11.1983)

Varšavská 2482, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/304/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
11.07.2023 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
17.10.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.07.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 03.11.2022
do 10.07.2023
Navrhovatelia:
Šütőová Gabriela, Varšavská 2482, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce, Slovensko
Lehoty:
18.11.2022 Piatok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
19.12.2022 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
28.12.2022 Streda
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
02.01.2023 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
18.01.2023 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 23 571,85 € , majetok v hodnote 250,00 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 4,80 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie