Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/296/2022

(FO) Maderková Lucia (07.05.1983)

Čepeňská 1211, 92601 Sereď

Spisová značka, typ konania:
23OdK/296/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Wilková
Stav konania:
24.02.2023 - Zrušený konkurz, žiadny veriteľ
História stavov konania:
18.10.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.11.2022 - Vyhlásený konkurz
24.02.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Maderková Lucia, Čepeňská 1211, 92601 Sereď, Slovensko
Lehoty:
27.12.2022 Utorok
Posledný deň základnej prihlasovacej lehoty
26.01.2023 Štvrtok
Posledný deň lehoty na popieranie
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
129 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
104 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie