Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/362/2022

(FO) Gábriš Jozef (15.03.1986)

Štúrova 117/1 , 98101 Hnúšťa

Spisová značka, typ konania:
7OdK/362/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
Stav konania:
27.10.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.10.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.10.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Gábriš Jozef, Štúrova 117/1 , 98101 Hnúšťa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie