Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/231/2022

(FO) Šimunek Rastislav (09.03.1976)

Malinovského 637, 94101 Bánov

Spisová značka, typ konania:
23OdK/231/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
09.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
20.10.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šimunek Rastislav, Malinovského 637, 94101 Bánov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 42 080,39 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie