Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/452/2022

(FO) Košč Michal (10.06.1955)

Sídlisko Juh 1052/32 , 09301 Vranov nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
3OdK/452/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 11.11.2022
Stav konania:
11.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.10.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Košč Michal, Sídlisko Juh 1052/32 , 09301 Vranov nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--