(PO) AirCon s.r.o., IČO 47502479

Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Spisová značka, typ konania:
31K/57/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
--
Stav konania:
24.11.2022 - Začaté konkurzné konanie
História stavov konania:
27.10.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.11.2022 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--