Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/321/2022

(FO) Bodzionyová Anna (26.07.1991)

Humenská 249/90 , 06783 Kamenica nad Cirochou

Spisová značka, typ konania:
2OdK/321/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
24.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bodzionyová Anna, Humenská 249/90 , 06783 Kamenica nad Cirochou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie