Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/239/2022

(FO) Oláh Adrián (15.01.1999)

Hlavná 55 , 93562 Pohronský Ruskov

Spisová značka, typ konania:
28OdK/239/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
24.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Oláh Adrián, Hlavná 55 , 93562 Pohronský Ruskov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie