(PO) MeMoSi s. r. o., IČO 51447011

Romanova 1675/44, 85102 Bratislava - mestská časť Petržalka

Spisová značka, typ konania:
27K/61/2022, Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
od 28.12.2022
Stav konania:
10.03.2023 - Zastavené konkurzné konanie, nedostatok majetku
História stavov konania:
07.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
16.12.2022 - Začaté konkurzné konanie
10.03.2023 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
MeMoSi s. r. o., IČO 51447011, Romanova 1675/44, 85102 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie