Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/327/2022

(FO) Makula Eduard (10.09.1987)

Lesná 3351, 05201 Spišská Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
32OdK/327/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Stav konania:
26.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Makula Eduard, Lesná 3351, 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 16 460,80 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie