Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/325/2022

(FO) Balog Róbert (15.05.1990)

Varovecká 168/49 , 04431 Družstevná pri Hornáde

Spisová značka, typ konania:
26OdK/325/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
24.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balog Róbert, Varovecká 168/49 , 04431 Družstevná pri Hornáde, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie