(FO) Lucová Štefánia (30.11.1962)

Nad Cirochou 37 , 06901 Snina

Spisová značka, typ konania:
3K/176/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Igor Ragan
Správca:
Stav konania:
22.11.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, inak
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
18.11.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
22.11.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
SR-Daňové riad. SR B. Bystrica, DÚ Humenné, IČO 0000000000, Štefánikova č. 18 , 06601 Humenné 1, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--