Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/218/2022

(FO) Tüske Štefan (21.10.1970)

Šalviová 879, 82101 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
33OdK/218/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
21.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.10.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tüske Štefan, Šalviová 879, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--