Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/280/2022

(FO) Schweiger Alexander (08.05.1967)

Malé pálenisko III 848, 82109 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
27OdK/280/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková
Správca:
Stav konania:
07.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
03.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Schweiger Alexander, Malé pálenisko III 848, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--