Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/221/2022

(FO) Šarayová Andrea (19.10.1974)

Fedinova 1140, 85101 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
33OdK/221/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Správca:
Stav konania:
21.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.10.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Šarayová Andrea, Fedinova 1140, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--