Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/335/2022

(FO) Bugata Roman (31.08.1969)

Námestie sv. Cyrila a Metoda 1724, 07801 Sečovce

Spisová značka, typ konania:
26OdK/335/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
od 01.12.2022
Stav konania:
01.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bugata Roman, Námestie sv. Cyrila a Metoda 1724, 07801 Sečovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie