Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 60OdK/315/2022

(FO) Kačová Jarmila (19.05.1960)

Ružová 225/4 , 92528 Pusté Úľany

Spisová značka, typ konania:
60OdK/315/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Eva Krošlák Cmerová
Stav konania:
10.03.2023 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
09.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.12.2022 - Vyhlásený konkurz
10.03.2023 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kačová Jarmila, Ružová 225/4 , 92528 Pusté Úľany, Slovensko
Lehoty:
16.01.2023 Pondelok
Posledný deň základnej prihlasovacej lehoty
15.02.2023 Streda
Posledný deň na popieranie pohľadávok veriteľmi
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
2 241,93 €
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
121 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
98 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie