Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/240/2022

(FO) Slaušek Henrich (14.01.1988)

Bratislava-Petržalka , Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
33OdK/240/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Stav konania:
28.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.10.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Slaušek Henrich, , Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--