Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/485/2022

(FO) Dužda Bartolomej (05.09.1956)

Čergovská 185, 08222 Ostrovany

Spisová značka, typ konania:
3OdK/485/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
24.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dužda Bartolomej, Čergovská 185, 08222 Ostrovany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie