Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/491/2022

(FO) Balogová Veronika (31.07.1993)

Budovateľská 1286/35 , 09301 Vranov nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
3OdK/491/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
24.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balogová Veronika, Budovateľská 1286/35 , 09301 Vranov nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie