Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/33/2022

(FO) Balog Stanislav (13.12.1961)

Trhovište 460 , 07204 Trhovište

Spisová značka, typ konania:
31OdK/33/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
ThDr. JUDr. Peter Melichárek
Správca:
Stav konania:
24.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balog Stanislav, Trhovište 460 , 07204 Trhovište, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie