Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/401/2022

(FO) Badová Zuzana (04.04.1994)

Mesto Prievidza , 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/401/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Stav konania:
24.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Badová Zuzana, Mesto Prievidza , 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie