Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/404/2022

(FO) Bauerová Silvia (16.02.1983)

Zápotockého 1516, 97251 Handlová

Spisová značka, typ konania:
40OdK/404/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
25.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bauerová Silvia, Zápotockého 1516, 97251 Handlová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie