Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/406/2022

(FO) Dunková Eva (20.04.1974)

Februárová 152/1 , 95801 Partizánske

Spisová značka, typ konania:
40OdK/406/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
25.11.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dunková Eva, Februárová 152/1 , 95801 Partizánske, Slovensko
Lehoty:
09.01.2023 Pondelok
základná prihlasovacia lehota
08.02.2023 Streda
lehota na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie