(PO) ŠK AQUA TURČIANSKE TEPLICE, s.r.o., IČO 36383414

Kollárova 721/76, 03901 Turčianske Teplice

Spisová značka, typ konania:
3K/38/2022, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
13.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
03.12.2022 - Začaté konkurzné konanie
13.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 13.12.2022
do 31.03.2023
Navrhovatelia:
ŠK AQUA TURČIANSKE TEPLICE, s.r.o., IČO 36383414, Kollárova 721/76, 03901 Turčianske Teplice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 108 993,12 € , majetok v hodnote 2 764 400,44 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 42 211,64 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie