(PO) STAVOTERMSERVIS, spol. s r.o., IČO 31672434

Omská 13, 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
5K/142/2002, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
od 01.12.2022
Stav konania:
12.05.2003 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.08.2002 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
12.05.2003 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História správcov:
od 19.01.2007
do 30.11.2022
Navrhovatelia:
Sisák, IČO 48485357, Nám. slobody 2 , 09301 Vranov nad Topľou 1, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--