Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 6OdK/426/2022

(FO) Štaffová Anna (10.01.1978)

Sielnica 65 , 96231 Sielnica

Spisová značka, typ konania:
6OdK/426/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Matúš Škarbala
Správca:
od 01.12.2022
Stav konania:
01.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Štaffová Anna, Sielnica 65 , 96231 Sielnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie