Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/233/2022

(FO) Kollár Peter (09.07.1982)

Topoľová ulica 752, 93521 Tlmače

Spisová značka, typ konania:
29OdK/233/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Simona Krčmáriková
Správca:
od 09.12.2022
Stav konania:
09.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kollár Peter, Topoľová ulica 752, 93521 Tlmače, Slovensko
Lehoty:
23.01.2023 Pondelok
Lehota na prihlásenie pohľadávok
22.02.2023 Streda
lehota na popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 9 494,58 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie