(PO) chrysso s. r. o., IČO 44459751

Popradská 56, 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
43K/1/2022, Konkurz
Súd:
Mestský súd Košice, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Jozef Hajdu
Správca:
od 14.10.2023
Stav konania:
14.10.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
13.12.2022 - Začaté konkurzné konanie
14.10.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 18.08.2023
do 13.10.2023
Navrhovatelia:
CaC clearing s.r.o., IČO 36194336, Moldavská cesta 10, 04011 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 3 966 987,46 € , majetok v hodnote 2 202 326,36 € a pohľadávky proti podstate v celkovej sume 9 063,40 €.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie