Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/301/2022

(FO) Solomonová Tóthová Ľuboslava (14.05.1967)

Senec , Senec

Spisová značka, typ konania:
33OdK/301/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lenka Čadanová
Stav konania:
07.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
07.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Solomonová Tóthová Ľuboslava, , Senec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie