Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/510/2022

(FO) Kindrik Ján (25.01.1971)

Červenica 102 , 08207 Červenica

Spisová značka, typ konania:
5OdK/510/2022, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 20.12.2022
Stav konania:
20.12.2022 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.11.2022 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.12.2022 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kindrik Ján, Červenica 102 , 08207 Červenica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--